دولت سیزدهم پیشرو در شفاف سازی مالی
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

دولت سیزدهم پیشرو در شفاف سازی مالی

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 2 و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ 3 هزار و 429 صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد