اجرای طرح ترافیک جدید  به سال آینده موکول شد
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد:

اجرای طرح ترافیک جدید به سال آینده موکول شد

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اعلام عدم اجرای طرح ترافیک جدید در سال جاری اظهار کرد: شهرداری تهران مطالعات خود را پیرامون تغییر در اجرای طرح ترافیک فعلی آغاز کرده است و قرار بود در نیمه دوم سال جاری این طرح بررسی، تصویب و به