از بانک تجارت تسهیلات آنی دریافت کنید

بانک تجارت پرداخت تسهیلات باحداقل سود ۴درصد را در برابر سپرده گذاری در قالب طرح تسهیلات آنی آغازکرد. تجارت آسیا- این بانک در راستای تامین نیازهای فوری تسهیلاتی مشتریان با ارائه طرح تسهیلات آنی،شرایط دریافت تسهیلات برمبنای سپرده را تسهیل کرد. براساس این طرح مشتریان و متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب سپرده مدت دار در