متناسب سازی ژئوپارک جهانی قشم برای ناشنوایان و روشندلان
مدیرکل توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد کشور خبر داد:

متناسب سازی ژئوپارک جهانی قشم برای ناشنوایان و روشندلان

مدیرکل توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: گردشگری و ظرفیت توسعه فرهنگی باعث تولید قدرت نرم برای کشور می شود، از این رو در برنامه های مختلف در تلاش هستیم سطح خدمات گردشگری مناطق آزاد را در فضای رقابت با کشور های همسایه در نظر بگیریم تا کشور عزیزمان از