ورود سموم خطرناک به بدن با تعمیر ظروف تفلون
کارشناس سازمان غذا و دارو هشدار داد:

ورود سموم خطرناک به بدن با تعمیر ظروف تفلون

کارشناس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه برای بازیافت ظروف نچسب (تفلون) حتما باید به مراکز دارای مجوز بهداشت مراجعه شود، تصریح کرد: مراکزی که مجوز بهداشت جهت بازیافت ظروف نچسب ندارد، از مواد غیر استاندارد و سمی استفاده می کنند.