بازار ارز و طلا تحت تاثیر عوامل روانی قرار گرفته است
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت:

بازار ارز و طلا تحت تاثیر عوامل روانی قرار گرفته است

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: قیمت طلا در داخل کشور تحت تاثیر دو مؤلفه قیمت اونس جهانی و نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور تغییر می‌کند. در حال حاضر علاوه بر این دو مولفه، آن چیزی که قیمت طلا را تکان می‌دهد اخبار سیاسی امنیتی و مسائل