چرا چابهار از تحریم‌ آمریکا مستثنی شد؟

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ضمن بیان ظرفیت‌های بسیار بالای اقتصادی این منطقه، ابعاد مختلف مستثنی شدن چابهار از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را تشریح کرد. تجارت آسیا – عبدالرحیم کردی در گفت‌وگویی تفضیلی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی بالای منطقه چابهار از گذشته تاکنون و ضرورت بهره‌مندی کشور از این فرصت جغرافیایی