اهتمام سازمان اموال تملیکی برای حرکت در جهش تولید
عبدالمجید اجتهادی تاکید کرد:

اهتمام سازمان اموال تملیکی برای حرکت در جهش تولید

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از الزامات تحقق شعار سال است، اظهار کرد: تلاش سازمان اموال تملیکی برای تحقق شعار سال، تسریع در روند تعیین تکلیف مواد اولیه برای بخش تولید است.