وقتی دلار خریداری ندارد
آخرین نرخ ارز در بازار:

وقتی دلار خریداری ندارد

گزارش‌ها از بازار غیررسمی ارز نشان می‌دهد که دلار در کریدور چهارم کانال ششم خرید و در کریدور پنجم کانال ششم به فروش رفت.