برگزاری مراسم بزرگداشت چهره های ادبی
به همت انجمن فرزانگان البرز و انجمن سفیران ادب:

برگزاری مراسم بزرگداشت چهره های ادبی

  به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» انجمن فرزانگان البرز و انجمن سفیران ادب،  افتخاردارند که در ۲۵ اردیبهشت همزمان با روز فردوسی از سه چهره  ادبی و فرهنگی معاصر: علامه پروفسور حسن امين ( فیلسوف، حقوقدان، ایرانشناس و خالق شاهنامه امین)،  دكتر علی اصغر فراز ( شاعر، دکتر ادبیات و مدرس فنون شعر)، دكتر