جورچین صنعت گاز برای ادامه مسیر پرافتخار گاز ایران
جلسه متقاضیان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت گاز ایران برگزار شد؛

 جورچین صنعت گاز برای ادامه مسیر پرافتخار گاز ایران

جلسه متقاضیان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی، مگاپروژه هوشمندسازی مصرف گاز و بهینه‌سازی مصرف گاز در ایستگاه‌های تقویت فشار با حضور نمایندگان شرکت‌های فولادی کشور و به میزبانی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برگزار شد.  به گزارش پایگاه خبری مناطق آسیا وبه نقل از روابط‌عمومی، رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و