2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در گیلان ثبت شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان:

2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در گیلان ثبت شد

علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گیلان از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1402 را حدود 2 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این مبلغ تاکنون حدود 600 میلیون دلار جذب شده است.