میزان ارز واردات گوشت قرمز اعلام شد
قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی:

میزان ارز واردات گوشت قرمز اعلام شد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است و تا پایان سال ۱۴۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد می‌شود.