افزودن نام خلیج فارس به باشگاه استقلال
مالک حقوقی جدید باشگاه استقلال پیشنهاد داد:

افزودن نام خلیج فارس به باشگاه استقلال

در نخستین نشست مشترکی که دوشنبه 1403/02/10 میان شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و سازمان خصوصی سازی پس از آئین واگذاری باشگاه استقلال برگزار شد، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بعنوان مالک جدید باشگاه استقلال با سرپرست سازمان خصوصی سازی دیدار و گفتگو کرد.