تنها برند غذای حلال خارجی در ایران چیست؟

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که واردات هر نوع غذای حلال تنها با برند اسمیک مجاز بوده و واردات برندهایی همچون برند حلال مالزی همچنان ممنوع است. تجارت آسیا – پیمان فلسفی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا تنها بر ذبح، کشتار