طلای سرخ ایرانی درگیر ناملایمتی‌های مسئولان

طلای سرخ ایرانی درگیر ناملایمتی‌های مسئولان

ایران ۹۰ درصد زعفران دنیا را تامین می‌کند که این موضوع بیانگر مزیت رقابتی و ارز آوری این محصول است. اما موانع صادراتی از جمله تعهد ارزی صادر کننده با نرخ نیمایی یکی از عمده دلایل کاهش روز به روز صادرات زعفران از مبادی قانونی و افزایش قاچاق طلا سرخ از مبادی غیر قانونی شده