کشتی‎‌های تفریحی کیش مجوز کنسرت گرفتند
روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

کشتی‎‌های تفریحی کیش مجوز کنسرت گرفتند

معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بهره برداران کشتی های تفریحی واجد شرایط می توانند مجوز صدور کنسرت برروی کشتی دریافت کنند.