طلای جهانی ترمز برید

طلای جهانی ترمز برید

بهای هر اونس طلا با ۰.۶ درصد افزایش به ۲۴۳۰ دلار و ۱۹ سنت رسید. طلا در اوایل جلسه به رکورد ۲۴۴۰ دلار و ۴۹سنت رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۷ درصد افزایش به ۲۴۳۴ دلار و ۵۰ سنت رسید.

عدم استفاده آسیایی‌ها از پتانسیل‌های موجود اقتصادی
بانک جهانی گزارش داد:

عدم استفاده آسیایی‌ها از پتانسیل‌های موجود اقتصادی

گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصادهای آسیایی ضعیف‌تر از توانایی‌های خود عمل می‌کنند و همین روند منجر به کند شدن رشد اقتصادی این منطقه خواهد شد. به گفته این نهاد موانع تجاری و تردیدهای‌ سیاستی، پویایی اقتصادی منطقه را کمرنگ کرده است و دولت‌ها باید برای رسیدگی به مشکلات بلندمدت مانند ضعف شبکه‌های ایمنی