ادعای فشار مالیاتی بر مردم کذب است
وزارت امور اقتصادی و دارایی:

ادعای فشار مالیاتی بر مردم کذب است

وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارش روز ۱۰ اسفند ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «ضرورت‌های مالیات‌ستانی عادلانه واکنش نشان داد.