فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری دوغارون
در میزگرد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد دوغارون بررسی شد:

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری دوغارون

فرماندار تایپاد در میزگرد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد دوغارون که با حضور زعفران کاران تایباد برگزار شد، اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات زراعی و باغی در این منطقه آزاد تجاری و همچنین تجارت در بازار جهانی برای فعالین و متقاضیان ایجاد می‌شود.