کیش رکورد پذیرش مسافران نوروزی را شکست
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش؛

کیش رکورد پذیرش مسافران نوروزی را شکست

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش از ثبت رکورد بییشترین تعداد پرواز، اعزام و پذیرش مسافران نوروزی در فرودگاه بین المللی کیش خبر داد.