ماکو،۱۲ پروژه عمرانی و زیربنایی در سال جهش تولید دارد
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو:

ماکو،۱۲ پروژه عمرانی و زیربنایی در سال جهش تولید دارد

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: ۱۲ پروژه عمرانی و زیربنایی (هرماه یک پروژه) در سال جهش تولید با مشارکت مردم در منطقه آزاد ماکو اجرا و یا به بهره برداری می رسد.