جزئیات فروش مشروط نان
رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران:

جزئیات فروش مشروط نان

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: به تازگی آرد نانوایان بر اساس کارنامه ای که سامانه نانی‌نو برای نانوایان صادر می‌کنند، اختصاص می‌یابد و نانوایان باید بتوانند نان را به تعداد مشخصی از افراد با کارت های بانکی مختلف، به فروش برسانند.