ارزیابی‌ها از مادام العمر کردن معافیت‌های مناطق آزاد مثبت است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

ارزیابی‌ها از مادام العمر کردن معافیت‌های مناطق آزاد مثبت است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد مادام العمر کردن معافیت‌های مناطق آزاد و شرکت‌های صادرات محور که رشد سالانه بالای ۳ درصد داشته دارند، مثبت ارزیابی می شود.