قائم مقام بانک ملی ایران از سه شرکت تولیدی در اصفهان دیدن کرد
روابط عمومی بانک ملی خبر داد:

قائم مقام بانک ملی ایران از سه شرکت تولیدی در اصفهان دیدن کرد

قائم مقام بانک ملی ایران از سه شرکت تولیدی در اصفهان بازدید کرد. به گزارش  پایگاه خبری «مناطق آسیا» روابط عمومی بانک ملی ایران، شهبازی در این بازدیدها که حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب،محمد نور آزادی عضو هیات عامل و معاون بانکداری جامع ، علیرضا گچ پز زاده عضو هیات عامل و