معرفی ۹ استان برای طرح نهضت ملی مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد:

معرفی ۹ استان برای طرح نهضت ملی مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در اجرای تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، اراضی مستعد ساخت مسکن در ۹ استان برای طرح نهضت ملی مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد.