چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پول‌شویی هستند؟

اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پول‌شویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است. تجارت آسیا – هرچند به گفته مخالفان، این اظهارات دکتر ظریف باعث تضعیف کشور و گرادادن به دشمنان است اما به گفته موافقان، اولا این اظهارات ظریف به شخص خاصی اشاره نداشته و کلیات شرایط را شامل