چگونه از جعل چک جلوگیری کنیم؟

تجارت آسیا – قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال ۹۷ به تصویب رسید و گام اول آن ۲۸ اسفند با صدور بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شد. پیشگیری از صدور چک بلامحل و ساده سازی فرایند پیگیری قضایی چک برگشتی از جمله اقدامات این قانون است. صدور دقیقه ۹۰ ای بخشنامه بانک مرکزی برای

چک‌های تضمینی غیرقابل خرید و فروش شد

تجارت آسیا – عبدالناصر همتی بعد از اتمام نشست امروز اعضای شورای هماهنگی سران قوا اظهار داشت:‌ از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که در طول سال‌های گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد. وی ادامه داد: بررسی‌های ما طی یکی دو ماه