کاهش سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در کشور

کاهش سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در کشور

بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روزهای گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیش از پنج میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.