قبض تلفن میلیونی وزیر ارتباطات سوژه شد

در حالی وزیر ارتباطات از قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خودش به عنوان صورتحساب تلفن، رونمایی کرد که برخی رسانه‌ها آن را پای گرانی بسته‌های اینترنت موبایل گذاشتند، اما اصل ماجرا چه بود؟ تجارت آسیا-  «صورتحساب میلیونی وزیر ارتباطات» موضوعی بود که امروز از تریبون برخی رسانه‌ها برگرفته از گپ و گفت: تلویزیونی