در ادامه سفرهای دکتر حسین ناصری

مدیر ماجراجو پرچم باشگاه پرسپولیس را به قطب شمال برد

مبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان ، دکتر حسین ناصری در ادامه ی سفرهای اکتشافی و شگفت آور خود، پس از دو سال و نیم تلاش، موفق به تحقق آروزی دیرینه ی خود و بسیاری از هموطنان ایرانی مبنی بر سفر به نقطه شمالگان یا همان قطب شمال شد و پرچم کشورمان‌ را در این