صادرات پسته‌های وارداتی!

نایب رییس انجمن پسته ایران گفت: با توجه به کاهش ۵۰ تا ۹۰درصدی تولید پسته در کشور برای حفظ بازار و فرار از جریمه عدم پایبندی به قراردادهای خارجی مجبور به واردات از کشورهای ثالث برای صادرات هستیم. تجارت آسیا – محمد صالحی با بیان اینکه علاوه بر کاهش تولید پیمان سپاری ارزی دیگر مشکل