کاهشی شدن قیمت گوشت منوط به بارش‌های مناسب و تخصیص یارانه هدفمند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت:

کاهشی شدن قیمت گوشت منوط به بارش‌های مناسب و تخصیص یارانه هدفمند

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی – چندی پیش اعلام کرد که طبق آمار مرکز آمار زایش و پرواربندی در این سه ماه اخیر نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. این یعنی در فصل بهار و تابستان سال آینده ۲۵ درصد افزایش عرضه گوشت نسبت به سال گذشته داریم که این خودش بازار را