مدیریت HSE منطقه ویژه اقتصادی لامرد موفق به اخذ امتیاز «سطح عملکرد خوب» شد
در هفتمین ماراتن ممیزی عملکرد مدیران حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست:

مدیریت HSE منطقه ویژه اقتصادی لامرد موفق به اخذ امتیاز «سطح عملکرد خوب» شد

هفتمین همایش ممیزی عملکرد مدیریت حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست با حضور 52 واحد زیرمجموعه و تابعه این سازمان در سالن اجتماعات (شهید سلیمانی) ایمیدرو برگزار شد.