بانک پارسیان بانک پیشرو در حوزه دانش بنیان

نمایشگاه معرفی دستاوردهای حوزه فناوری و دانش بنیان بانک پارسیان، با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر عاملو اعضای هیات مدیره بانک پارسیان و جمعی از مدیران شرکتهای زیر مجموعه گروه پارسیان در محل شعبه مرکزی بانک پارسیان برگزار شد. تجارت آسیا- معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این نشست، ضمن تقدیر ازحمایت