نحوه اخذ مالیات بر اساس میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌
مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی توضیح داد:

نحوه اخذ مالیات بر اساس میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌

شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره مصوبه جنجالی مجلس، خبر داده است: برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده، این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند.