مجلس و دولت به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان و پرمصرف‌ها حرکت کنند
رییس سازمان امور مالیاتی:

مجلس و دولت به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان و پرمصرف‌ها حرکت کنند

در جلسه صحن علنی روز دوشنبه – دوم بهمن ماه – مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و بند (س) تبصره (۶) لایحه توسط نمایندگان بررسی شد.