منطقه آزاد ماکو نقطه اتصال ریلی ایران و ترکیه
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت:

منطقه آزاد ماکو نقطه اتصال ریلی ایران و ترکیه

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن اشاره به به سفر رییس جمهور کشورمان به ترکیه و مذاکرات صورت گرفته گفت: امروزه ترانزیت با کشنده های سنگین دیگر منسوخ شده و همه کشورها به سمت ترانزیت ریلی روی آورده اند و دولت باید با نگاه ویژه هر چه زودتر عملیات اجرایی این خط ریلی را