بناهای تاریخی ماکو احیا می‌شوند
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی:

بناهای تاریخی ماکو احیا می‌شوند

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از آغاز مراحل احیا و بازسازی مجموعه بناهای پردیسان ماکو طی تفاهم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک خبر داد.