تشدید تحریم‌های فعلی آمریکا تا چه اندازه جدی است؟

تشدید تحریم‌های فعلی آمریکا تا چه اندازه جدی است؟

اندکی پس از عملیات ایران که در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق در اول آوریل انجام شد، سران جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات این کشور را متهم کردند در اعمال تدابیر فعلی، کوتاهی کرده است و هفته جاری، یک سلسله لوایح را برای تشدید تحریم‌ها