مجید عشقی، مجدد سکان‌دار بورس شد
در جلسه شورای عالی بورس:

مجید عشقی، مجدد سکان‌دار بورس شد

شورای عالی بورس در نشست روزگذشته خود که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پس از استماع گزارش عملکرد ۳۰ ماهه حضور وی در سازمان بورس، با اتفاق آرا ریاست «مجید عشقی» را بر سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره دوم به تصویب رساند.