آخرین وضعیت تراز تجاری ارس
در گفتگو با مجید کیانی اعلام شد:

آخرین وضعیت تراز تجاری ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس  در خصوص آخرین وضعیت تراز تجاری این منطقه، اظهار کرد: مجموع صادرات قطعی این منطقه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۲ میلیون دلار، صادرات مجدد آن ۱۹ میلیون دلار و واردات نیز ۱۰۴ میلیون دلار بوده و بیانگر تراز تجاری مثبت در منطقه آزاد ارس است، این آمار متفاوت از آمار