توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک

توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک  اظهار کرد: طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه فقط دو هفته به صورت مقطعی انجام شد و در نهایت با فشارهای برخی از اتحادیه‌ها در آستانه شب عید متوقف شد.