آیین تودیع و معارفه سرپرست گمرک منطقه آزاد قشم برگزار شد
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم:

آیین تودیع و معارفه سرپرست گمرک منطقه آزاد قشم برگزار شد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شفافیت و انجام امور گمرکی با رویکردی تسهیل گرانه قانونی، با کمترین تنش و بدون رویه تبعیض آمیز، کار ویژه گمرک منطقه آزاد قشم در سال جاری است.