از کجا متوجه زمان انقضای یک لوازم آرایشی شویم؟

تجارت آسیا – «از کجا متوجه زمان انقضای یک لوازم آرایش شویم؟» این سوالی است که خیلی از خریداران محصولات آرایشی و بهداشتی دارند.برچسب شبنم تا حدودی کمک کرده زمان تولید و انقضای محصولات و قاچاق بودن یا نبودن آن مشخص باشد اما هنوز هم خیلی از محصولات آرایشی و بهداشتی برچسب شبنم ندارند. گاهی

حقایقی درباره ریمل که نمی دانستید!

در استفاده از ریمل باید حواستان باشد تا اشتباه نکنید و به مژه و چمتان آسیب های خطرناک وارد نشود. تجارت آسیا – این روزها استفاده از لوازم آرایشی به طور صعودی افزایش یافته است. ریمل از لوازم آرایشی اساسی می باشد که پراستفاده ترین می باشد. در استفاده از ریمل باید نکاتی را بدانید که