نخستین پژو ۳۰۱ از خط تولید گذشت

نخستین خودرو پژو ۳۰۱، محصول جدید ایکاپ با همکاری شرکت ساپکو و سازندگان و با بیش از ۶۰ درصد داخلی سازی، تولید شده که این امر افتخاری برای صنعت و اقتصاد کشور است. تجارت آسیا – نخستین خودرو پژو ۳۰۱، محصول جدید ایکاپ با همکاری شرکت ساپکو و سازندگان و با بیش از ۶۰ درصد