تنها راه مهار تورم افزایش توان تولید و صادرات کشور است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

تنها راه مهار تورم افزایش توان تولید و صادرات کشور است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، گفت: یادمان نرود چنانچه مقابله با فقر و مهار تورم را دنبال می‌کنیم، یگانه راه موجود، افزایش توان تولید و صادرات کشور است.