اروند،پرمسافرترین منطقه آزاد کشور در ایام نوروز شد
مدیر کل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد:

اروند،پرمسافرترین منطقه آزاد کشور در ایام نوروز شد

مدیر کل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد اروندبه عنوان پرمسافرترین منطقه آزاد کشور با حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در ۲۰ روز شناخته شد.