خاندوزی: شاخص‌های اقتصادی کشور  تحت کنترل است
با نظارت کمیته اقتصادی دولت:

خاندوزی: شاخص‌های اقتصادی کشور تحت کنترل است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نشست  هیات دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: مقرر شد کمیته ستاد اقتصادی دولت به صورت روزانه پایش مستمر وضعیت اقتصادی را تا پایان دوره ماموریت دولت انجام دهد تا حتی ساعتی خلل در عملکرد دستگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد نشود.

هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
محمد مخبر در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی:

هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهورتوجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را اولویت دولت سیزدهم دانست و گفت: هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.