توسعه فعالان اقتصادی قشم در گرو تشکیل نظام صنفی
محمد حسین قمری رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت

توسعه فعالان اقتصادی قشم در گرو تشکیل نظام صنفی

سیاست‌های کلی چگونگی اجرا و تشکیل قانون نظام صنفی در منطقه آزاد قشم برای 28 تن از مدیران مجتمع‌های تجاری فعال و 46 تن از نمایندگان صنوف مختلف این شهرستان تشریح شد.